Betongprodukter i Högsäter AB

 

 

 

 

Hem

Kontakta oss

Plattbärlag

Referensobjekt

Certifikat

Länkar

 

 

 

Plattbärlag

Plattbärlag kallas ibland även plattbjälklag, filigran, tunnbärlag, plattendekke, floor plates, dekkenplatten.

Plattbärlag är en kvarsittande form i betong för bjälklag.

Den består av en ca 50mm tjock betongplatta med uppstickande armeringsbalkar. Underkantsarmeringen gjuts in i plattbärlaget direkt i fabrik, och på byggplatsen lägger man en nätremsa över plattskarvar, gör nödvändiga installationer och monterar överkantsarmering med stöd av de uppstickande armeringsbalkarna. Sedan gjuter man en pågjutning så att bjälklaget får önskad höjd.

I plattbärlaget gör man önskade ursparingar för rördragning etc. och man gjuter även in önskade ingjutningsgods som takdosor, elrörsgenomföringar, fästen för räcken under byggtid mm.

Med plattbärlag får man både fördelarna från platsgjutet valv och prefabricerade betongelement. Byggplatsen slipper forma undersidan av valvet och slipper lägga i det mesta av underkantsarmeringen, samtidigt som man kan göra installationer, rördragning etc. på plats före pågjutningen.

Plattbärlag medför snabbare byggtid, renare byggplats och god ekonomi.

 

 

image005

 

 

 

 

image007